Republikken Tyrkia er en bikontinental stat i det sørlige Europa (Balkan) og sørvestlige Asia (Anatolia). Tyrkia har vært medlem av NATO siden 1952 og landet søker nå aktivt EU-medlemskap. Landet har omlag 67,5 millioner innbyggere.

Tyrkia er økonomisk og kulturelt tett knyttet til både Europa (siden 1800-tallet) og det hovedsakelig muslimske Midtøsten. Innbyggerene er stort sett muslimer. Etter EU-utvidelsen i 2004 var Tyrkias BNP pr. innbygger 28 % av gjennomsnittet i EU-landene. Men landet har hatt en stor økonomisk vekst i de siste tre årene. Per i dag har BNP pr. innbygger passert $ 5.000 , men det er forskjellene mellom rike og fattige er fortsatt store noen steder.

Under et toppmøte i EU desember 2004 ble det åpnet for forhandlinger med Tyrkia angående EU-medlemskap. EU krevet blant annet at Tyrkia utvikler demokratiet og at man finner en løsning på Kypros-problemet, der det i dag finnes en internasjonalt anerkjent stat (den «greske» delen av øya), som Tyrkia nekter å anerkjene som selvstendig stat, og en tyrkisk del kalt Nord-Kypros, som kun er anerkjent av Tyrkia.

Hovedstaden i Tyrkia er Ankara , men den mest besøkte turistbyen er Istanbul .

Kilde: Wikipedia