Genève , tysk Genf, er en by i det sydvestlige Sveits. Den er hovedstad i kantonen Genève og er, etter Zürich, den nest største byen i Sveits med 185.000 innbyggere. Byen ligger i den franskspråklige delen av landet like på grensen til Frankrike.
Byen er bla. kjent for Genèvekonvensjonene og som Jean-Jacques Rousseaus fødeby, samt som hjemsted for Jean Calvin. Røde Kors ble grunnlagt i Genève, og organisasjonen har der sitt hovedkvarter. Folkeforbundet hadde også sitt hovedkvarter her, og i dag ligger mange FN-organer her, i tillegg til flere andre internasjonale organisasjoner.
Like utenfor byen ligger dessuten den internasjonale forskningsinstitusjonen CERN, delvis i Frankrike og delvis i Sveits.