Romania (riksmål: Rumenien, rumensk: România) er et land i det sydøstlige Europa. Det grenser til Bulgaria, Serbia, Ungarn, Moldova og Ukraina samt Svartehavet. De sentrale delene av landet består av fjellkjeden Karpatene.
Det moderne Romania oppstod i 1859 som en union mellom Moldavia og Valakia. Den tredje hoveddelen av Romania, Transylvania ble avstått av Ungarn etter første verdenskrig. Romanias hovedstad og største by er Bucuresti . I 2004 ble Romania med i NATO, og i 2007 gikk landet inn i EU.

Klima . Romania er et stort land med mye fjell, og har derfor et variert klima. Landet har et temperert innlandsklima, og har derfor store temperaturforskjeller mellom dag og natt, samt mellom sommer og vinter. Dette kommer av at det nesten ikke er temperaturutjevnende effekt fra havet.

Romania har sine største temperatursvingninger mellom årstidene i Transilvania, der det går fra -5°C i januar og 20°C i juli. Her er det også mest snø om vinteren, da fjellene har lavere temperaturer enn lavlandet i sør. Kysten ved Svartehavet får 400 mm nedbør i året, mens det i innlandet kommer 500-700 mm. Oppe i fjellene faller det 800-1500 mm.

Demografi . Under folketellingen i 2002 hadde Romania har et innbyggertall på 21 680 974. Rumenere utgjør 89,5% av folketallet og er i klar majoritet. De største minoritetsgruppene er ungarere på 6,6% og sigøynere på 2,5%. Folketallet i Romania går nedover grunnet fødselsunderskudd.

Hovedspråket i Romania er rumensk, verdens femte største romanske språk. Ungarsk og Romanes er de største minoritetsspråkene. Frem til kommunismens fall var også tysk et viktig minoritetsspråk, men de senere årene er flesteparten av tyskerne emigrert til Tyskland. De viktigste fremmedspråkene er fransk og engelsk. Tradisjonelt sett har fransk vært det dominerende fremmedspråket i skolen, men dette er i ferd med å endre seg.

Religion . Det er ingen statsreligion i Romania. Flesteparten av rumenerne er ortodokse (86,7%), mens 4,7% er romersk-katolske og 3,7% protestanter.

Etterkrigstiden . Sovjetisk press førte til at Romania ble omdannet til en kommunistisk folkerepublikk, og kong Mikael ble sendt i eksil. Romanias sterke mann i perioden 1948 til 1965 var Gheorghe Gheorghiu-Dej. I 1965 tok Nicolae Ceauşescu over ledelsen av landet, og begynte å føre en mer uavhengig utenrikspolitikk. Innenrikspolitisk var imidlertid regimet svært brutalt, og sikkerhetspolitiet Securitate brukte harde metoder for å undertrykke opposisjonen. Ceauşescu dannet en personkult rundt seg selv, og et besøk i Nord-Korea gjorde at han ble svært inspirert av Juche-ideologien. Dette førte til en serie med feilslåtte reformer, og åttitallet ble en eneste lang økonomisk nedgangstid.

Sammen med kommunismens fall i resten av Øst-Europa ble også Ceauşescuregimet kastet, etter en revolusjon som oppstod i Timişoara. I en skinnrettssak ble Ceauşescu funnet skyldig i en lang rekke forbrytelser, og ble straks henrettet.

Kommunisten Ion Iliescu overtok så makten, samtidig som restriksjonene på andre partier ble hevet. I desember 1991 fikk Romania ny grunnlov, og i 1995 ble Emil Constantinescu valgt til president. Romania etter kommunismens fall har vært preget av stadig skiftende maktforhold, der også eks-kommunistene har hatt en viss innflytelse. I 2004 ble Traian Băsescu valgt til president, etter at Iliescu igjen hadde fått sjansen en periode.

Politikk . Romania er en demokratisk republikk. Den lovgivende forsamlingen består at to kamre, Senatet (Senate), hvilket har 137 medlemmer (2005) og Camera Deputaţilor (de deputertes kammer), som har 332 medlemmer (2004). Representantene blir valgt hvert fjerde år.

Presidenten, som innehar den utøvende makt, blir også valgt ved folkevalg, hvert femte år. Presidenten utpeker en statsminister, som leder regjeringen, hvis medlemmer utpekes av sistnevnte. Regjeringen skal godkjennes av den lovgivende forsamlingen.

Fra 1. januar 2007 ble landet tatt opp som EUs medlemsland nummer 26 etter først å ha fått avslag på EU-medlemskap. To og et halvt år etter den store utvidelen i 2004 hvor EU ønsket ti nye land velkommen, er landet endelig kvalifisert til medlemskapet.

Økonomi . De første ti årene etter kommunistregimes fall var preget av dårlige økonomiske tider. Mange unge rumenere forlot i denne perioden landet for å søke lykken i Vest-Europa. Siden 2000 har imidlertid trenden snudd, og landet har lav arbeidsledighet med inflasjonen under kontroll. I 2006 hadde Romania en vekst i BNP på hele 7.7%. Arbeidsledigheten er på moderate 4,5%.

Myntenheten i Romania er leŭ (flertall: lei). Denne utstedes av sentralbanken Banca Naţională a României. Den rumenske regjeringen håper å kunne innføre Euro fra 2014.

Kilde: Wikipedia