Milano er den største byen i Nord-Italia i provinsen av samme navn. Byen har 1,3 millioner innbyggere. Byen er mer en industri- og forretningsby enn en turistby, men med to flyplasser utenfor byen (Malpenza og Linate), er dette et godt utgangspunkt enten en skal til Alpene, Liguriakysten eller til byer som Verona og Venezia.

Milano er en av de store motehovedstedene i verden. Byen er hovedkvarter for flere større motehus.

Milano er hjembyen til to store fotballag, AC Milan og Inter Milan.

Historie. Man antar at Milano ble grunnlagt av kelterne i Nord-Italia omkring år 600 f. Kr., og rundt 222 f. Kr. underlagt romerne, som ga byen navnet Mediolanum. I det fjerde århundre etter Kristi fødsel ble byen kortvarig hovedstad i Vest-Romerriket. Etter den østgotiske og lombardiske perioden fikk byen pånytt betydning i det 11. århundre og ledet de nord-italienske byenes uavhengighetskamp mot det tysk-romerske riket. Milano var en av få byer som ikke ble rammet av pestepidemien i Europa. Under renessansen ble Milano styrt av de rike familiene Visconti og Sforza, som hadde kunstnere som Leonardo da Vinci og Donato Bramante i sin tjeneste. Etter å ha forsøkt å underlegge seg resten av Nord-Italia i det 15. århundre, ble Milano erobret av Frankrike, og deretter av Spania, i det tidlige 16. århundre. På 1700-tallet kom Milano under Østerrike.

Napoleon erobret byen i 1796, og gjorde Milano til hovedstad for Den cisalpinske republikk. Etter Napoleons nederlag tildelte Wienerkongressen i 1815 Milano og hele Lombardia igjen til Østerrike. Den østerrikske feltmarskalken Radetzky slo ettertrykkelig ned femdagersoppstanden i 1848. Etter Østerrikes nederlag mot Sardinia-Piemontes og Frankrikes styrker ved Slaget ved Solferino tilfalt Lombardia og Milano huset Sardinia-Piemonte under Viktor Emmanuel II i 1859.

Etter første verdenskrig ble Fasci di combattimento (Squadristi) ("fascistene") grunnlagt i Milano i 1919. I 1922 la Benito Mussolini ut fra Milano på sin marsj mot Roma. Under andre verdenskrig ble Milano sterkt ødelagt av alliert bombing. Byen er i dag derfor svært moderne og fremstår som lite italiensk.

(Kilde: Wikipedia)