Hotell i København

 


 

København (tysk Kopenhagen, herav også engelsk Copenhagen) er Danmarks hovedstad og har 504.000 innbyggere i den sentrale kommune. Tettstedet København (Hovedstadsområdet) er Danmarks største by med cirka 1,2 millioner innbyggere.

København ligger på østkysten av Sjælland med utsikt over Øresund til Malmö, Skåne og Sverige, Siden 2000 har København og Malmö (Skåne, Sverige) vært forbundet via Øresundsbroen. 

Severdigheter

Tivoli, Amalienborg,Københavns Zoo, Louis Tussaud's Wax Museum, Nationalmuseet, Ny Carlsberg Glyptotek, Rundetårn, Tycho Brahes planetarium, Den lille havfrue, Københavns slott, Marmorkirken, Den sorte diamant, De kongelige smykker.

Louisiana Museum for Moderne Kunst ligger en kort togtur utenfor København og er vel verdt et besøk (www.louisiana.dk)

Historie

I en lang årrekke lå København midt i den danske kongens rike. Da var Skåne, Halland og Blekinge en del av kongeriket. Det ble drevet sildehandel og seilas til Skåne. I 1100-tallet fik "Havn", som byen ble kalt på dette tidspunkt, stigende betydning. De nyopprettede domkirker i Roskilde og Lund medførte også at byen fikk en sentral plassering, da den lå midt imellom disse to knutepunktene for trafikk og handel. Byen ble antakeligvis befestet av Svend Grate, omkring 1150.

I 1167 fikk biskop Absalon byen og bygde sin "Borg ved Havn". Siden da har byen spilt en vesentlig rolle i Danmarks historie. Den har ikke alltid vært landets hovedstad, men har alltid vært en av de viktigste byene i landets historie. I år 1443 ble København hovedstad. Den første kongen som satt sitt preg på byen var Kong Christian IV. Han satte igang byggingen av de moderne store krigsskipene så byen fikk mange nye arbeidsplasser. Med arbeidsplassene fulgte også en stor befolkningsøkning som i 1630 var på 25.000, og ved inngangen av 1700-tallet hadde den steget til 60.000.

Under unionen mellom Danmark og Norge var København også Norges hovedstad. Byen huset det forholdsvis sentraliserte dansk-norske statsapparatet og vokste raskt i denne perioden.

 

 

 

København