Canberra er hovedstaden i Australia og ligger midt mellom de to viktigste australske byene Melbourne og Sydney. Canberra er den syvende største byen i Australia, med et innbyggertall på over 325.000.
Byen er lokalisert i den nordre enden av Australian Capital Territory, sør-vest for Sydney og nord-øst for Melbourne. Canberra ble valgt som Australias hovedstad i 1908 som et kompromiss mellom Sydney og Melbourne, de to største byene. Dette er uvanlig blant australske byer, ettersom det er en planlagt by. Etter en internasjonal konkurranse om byens design, ble designet til Chicagoarkitektene Walter Burley Griffin og Marion Mahony Griffin valgt, og bygniggen startet i 1913. Byens design hadde betydelig innflytelse fra hagebybevegelsen og inkorporerer merkverdige områder med naturvegetasjon, noe som har gitt Canberra tittelen «buskhovedstaden».