Sør-Korea (offisielt Republikken Korea (ROK), (koreansk; revidert romanisering: Daehan Minguk; hangul: 대한민국; hanja: 大韓民國)) er et land som ligger på den sørlige halvdelen av den koreanske halvøy i det østlige Asia. Sør-Korea grenser mot Nord-Korea i nord og var en del av landet Korea inntil 1945. Sør-Korea grenser til Kina og Japan på den andre siden av havområdene Gulehavet og Koreastredet. Hovedstaden i Sør-Korea er Seoul .

Sørkoreanere referer til hele den koreanske nasjonen (inkludert Nord-Korea) med kortformen Hanguk («Han-nasjonen», hangul: 한국) og til Sør-Korea som Namhan («Sør-Han», hangul: 남한), tilsvarende til Nord-Korea som Bukhan («Nord-Han», hangul: 북한).

Bakgrunn og historie. Den koreanske nasjonen ble ifølge legenden Dangun Wanggeom etablert 2333 f.Kr., i form av kongeriket Gojoseon. Arkeologiske utgravninger viser at koreanere bodde på halvøya i tidlig steinalder og bosettningene spredte seg både til dagens Kina og østre Russland. Koreas historie har vært turbulent og omskiftelig med stadig nye invasjoner fra nabolandene.
Siden den moderne republikken ble etablert i 1948 har landet på ulike måter kjempet med sin forhistorie; japansk koloni (1910-1945), Koreakrigen (1950-1953) og årtier med autoritære regimer, men også knyttet til dagens konstitusjonelle endringer.
Mens den sørkoreanske regjeringen fra starten av offisielt omfavnet det vestlige demokratiet, ble presidentvalgene gjennomført med større eller mindre grad av valgfusk. Først i 1987 ble det gjennomført frie og rettferdige valg til presidentembedet, i stor grad takket være et folkelig opprør med demonstrasjoner.

Sør-Korea har hatt en av verdens raskest voksende økonomier siden 1960 og er i dag Asias tredje største økonomi og verdens 12. største. Mange utviklingsland referer til denne utviklingen som «Miracle on the Han River» og bruker ofte landet som et forbilde. Sør-Korea er både på CIA og IMF sin liste over de mest avanserte økonomiene og er i dag regnet som et høyinntektsland. I tillegg er landet medlem av Next Eleven som har etablert G20.

Sør-Korea er et av verdens teknologisk mest utviklede land og er så langt det eneste landet i verden med et nasjonalt infrastruktur bestående av 100Mbps Broadband Internet Access, Full HDTV Broadcasting, DMB, WiBro og 3rd Generation HSDPA. Landet er også det mest oppkoblede landet i verden med 90 prosent av alle hjem knyttet til billig bredbånds Internett. Sør-Korea er ledende innenfor elektronikk, datamaskiner, digital displays, elektroniske komponenters, mobiltelefoner og hightech gadgets. Utviklingen er drevet av de to industrikonsern (Chaebols), Samsung og LG. Landet er verdens tredje største produsent av stål og verdens femte største bilprodusent med Hyundai Kia Automotive Group i spissen. Landet er en av verdens største skipsbyggingsnasjoner ledet av flere industrikonsern, blant annet Hyundai Heavy Industries og Samsung Heavy Industries. Andre viktigse industrier er roboter og bioteknologi med verdens andre humanoid-robot, EveR-1 og verdens første klonede hund, Snuppy.

Mot slutten av andre verdenskrig ble den koreanske nasjonen som siden 1910 var japansk koloni, delt mellom de to seiersmaktene USA og Sovjetunionen, henholdsvis sør og nord for en delelinje som gikk langs den 38. breddegrad. Forsøk i regi av Forente Nasjoner om å gjenforene Korea i tråd med en avtale inngått av de allierte i Kairo i 1943 lyktes ikke og høsten 1948 ble først republikken Sør-Korea proklamert, etterfulgt av proklamasjonen av folkerepublikken Nord-Korea.

I juni 1950 brøt Koreakrigen ut. FN, men særlig USA støttet den sørkoreanske regjeringen, mens det kommunistiske Nord-Korea fikk støtte fra det nyetablerte Kina og Sovjetunionen. De direkte kamphandlingene var over i løpet av ett år, men i ytterligere to år var krigen en skyttergravskrig, som til slutt endte med en våpenhvileavtale som ble signert i juli 1953. Dermed var den koreanske delingen et faktum og de to koreanske nasjonene ble delt av en demilitarisert sone som lå svært nær den opprinnelige delelinjen.

Syngman Rhee sitt autoritært regime var upopulært og etter krigen økte motstanden mot hans styre og det ble styrtet etter et studentopprør. Landet opplevde en kort periode med demokratisk styre i 1960. Etter en kortvarig fred tok general Park Chung-hee makten i et kupp som førte til at landet i stor grad ble styrt som et diktatur de neste 18 årene. Tross det opplevde nasjonen en sterk økonomisk vekst i denne perioden, med Japan som forbilde. Park ble drept i et attentat i 1979 og en annen general, Chun Doo-hwan, tok makten i et nytt kupp. Store studentdemonstrasjoner i 1980 førte til at militære styrker reagerte i det som senere er kalt for Gwangju-massakren. Etter det kunne ikke militærstyret fortsette og demokratiske reformer ble satt i gang og utviklet under de tre presidentene Roh Tae-woo, Kim Young-sam og Kim Dae-jung.

Den økonomiske veksten landet hadde opplevd førte til at Sør-Korea ble en av verdens største økonomier på 1990-tallet og landet ble medlem av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Asiakrisen i 1998 rammet landet hard en periode. Sør-Korea fremstår i dag som en moderne demokrati, og med mindre mangler, men er et av Asias mest velstående og teknologisk avanserte land.

Et stadig tilbakevenende spørsmål er det som omhandler gjenforeningen med Nord-Korea. Våpenhvileavtalen fra 1953 gjelder fortsatt og ingen fredsavtale etablert. Et høydepunkt var toppmøtet i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang i 2000 der Kim Dae-jung og Kim Jong-il møttes til politiske samtaler, som et resultat av den sørkoreanske solskinnspolitikken. Møtet førte til en oppmykning av forholdet mellom de to nasjonene og økt kontakt.

Kilde: Wikipedia