De forente arabiske emirater er en føderal republikk i Midtøsten. Landet består av sju stater kalt emirater og grenser til Oman og Saudi-Arabia. Disse emiratene heter: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah og Umm al-Qaiwain.

De første 150 årene, inntil 1971, gikk landet under navnet Traktatkysten. USA har flybasen Al Dhafra Air Base i landet.

Historie . I 1820 inngikk Storbritannia og de syv emirene en avtale om at Storbritannia skulle ta over ansvaret for forsvars- og utenrikspolitikken. Området, som før dette hadde gått under navnet Piratkysten på grunn av at det foregikk mye sjørøvervirksomhet i området, fikk nå navnet Traktatkysten. I 1971 gikk seks av emiratene sammen og opprettet De forente arabiske emirater. Ras al-Khaimah sluttet seg til i 1972. Det er mange svært velstående oljesjeiker i landet.

Politikk . Lederne fra hvert av de syv emiratene sitter i Det høyeste rådet, som velger president og visepresident for landet hvert femte år. De velger også et ministerråd. I tillegg har landet et nasjonalt råd med til sammen 40 medlemmer fra alle emiratene, som går igjennom foreslåtte lover. Alle emiratene bortsett fra Dubai og Ras al-Khaimah er med i det føderale rettsystemet. De har både islamske og sekulære rettsinstanser på alle nivåer.

Sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan var president for emiratene fra de var dannet til han døde i 2004. Dagen etter ble sønnen hans, sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahayan, valgt til president.

Økonomi . En tredjedel av Emiratene sitt bruttonasjonalprodukt kommer fra olje- og gassproduksjon. Siden 1973 har de gått fra å være en fattig ørkenregion til en moderne stat med høy levestandard. Det lille landet har vært sjenerøse med oljeressursene sine og åpen mot omverdenen, og har på grunn av dette gjerne blitt kalt Midtøstens Singapore.

Det er Abu Dhabi som sitter på det meste av oljereservene, mens Dubai, som er den nest største økonomien, konsentrerer seg om handel, industri, finans og ikke minst turisme.

Klima . Det meste av landet er flatt med store ørkenområder. Den årlige nedbørsmengden er svært lav (rundt 100 mm), og mesteparten kommer mellom november og mars. Temperaturen er svært høy mellom mai og september, og det er varmt eller mildt resten av året. Temperaturen er høyere om vinteren enn i Kuwait og indre områder av Saudi-Arabia. Langs kysten er det i tillegg svært høy luftfuktighet, og om sommeren er det svært trykkende.

Nedbøren i fjellene mot Omangulfen er imidlertid langt høyere. Mesteparten kommer om sommeren i form av lokale tordenbyger, som regel om ettermiddagen, og fører til spektakulære og farlige "flash floods" i Wadiene. Regnvannet trekker ned gjennom den porøse sandsteinen og danner store vannreservoarer mot basaltlagene under sandsteinen. Det er bygget store demninger på egnete steder for å holde på vannet fra Wadiene og få det til å synke ned i reservoarene. Her og der i Wadiene, hvor grunnfjellet kommer opp i dagen, dannes kilder og oaser.

Demografi . Emiratene har omtrent 4 millioner innbyggere. Rundt halvparten av disse er gjestearbeidere fra det indiske subkontinentet. Blant de innfødte har mange persiske røtter.

Folkeveksten er lav sammenlignet med nabolandene. Rundt 80% kan lese og skrive. Religionen til innbyggerne er nesten uten unntak islam.

Kilde: Wikipedia