Jamaica er en øy i det karibiske hav like sør for Cuba. Øya var britisk koloni fra 1665 til 1962.

Øya tilhører øygruppen Store Antiller, og er den tredje største øya i det Karibiske hav etter Cuba og Hispaniola. Landet omfatter også noen små, ubebodde øyer i sør.

Cristopher Columbus var den første europeeren som kom til Jamaica i 1494. Hans navn på øya var Santiago, og sa at det var «den vakreste øy man kunne ha for sine øyne».

Jamaica er en del av det teritære fjellsystem, og ligger på ryggen av en undersjøisk fjellkjede. Halve arealet er dekket av tykke kalksteinslag, grunnet Jamaicas tidligere nedsenking i havet. Det finnes flere parallelle fjellkjeder vest-øst, hvor den høyeste toppen er Blue Mountain Peak som ligger 2256 meter over havet. Fjellene ligger midt i landet og er innrammet av en smal kyststripe. De fleste strendene ligger på nord- og vestkysten.

Klima .I lavlandet og på kysten er det tropisk klima, i høyden er det mer temperert. Østlige og sørøstlige vinder kan fra august forårsake tropiske stormer, som kan gjøre store ødeleggelser.

Mye av den opprinnelige vegetasjonen har blitt utslettet i lavlandet, og tidligere vokste det mye skog her. På den nordlige delen av øya er det regnskog, men lenger ned er mye av denne erstattet av bananplantasjer. Det finnes over 3000 blomsterarter på Jamaica.

De eneste opprinnelige landpattedyrene er, foruten en nylig utdødd spissmusart, flaggermus og hutiaen. Hutiaen er en stor gnager i beverrottefamilien, og var tidligere ettertraktet på grunn av kjøttet. I 1872 ble mungoen innført fra India, som et ledd i kampen mot rottene som tidligere hadde fulgt med menneskene hit.

Jamaica har 25 flaggermusarter og vel 200 fuglearter.