Brasília er hovedstaden i Brasil og er en del av Distrito Federal. Allerede i den første grunnloven fra 1891 var det bestemt at byen skulle ligge i hjertet av Brasil i delstaten Goias – et savanneområde med få innbyggere.
Byggingen av Brasilia ble igangsatt i 1956. Byggingen ble gjennomført på 41 måneder og byen ble innviet den 21. april 1960. Byen har form som et fly med kropp og vinger. Hovedplanleggeren var Lúcio Costa, arkitekt for de fleste offentlige bygninger var Oscar Niemeyer mens Roberto Burle Marx hadde ansvaret for landskapsplanleggingen. Den overordnede plan er basert på le Corbusiers ideer. 

Byens kjennetegn er at det er en planlagt by i likhet med f.eks Dodoma i Tanzania og Islamabad i Pakistan. Brasilia ble planlagt for en halv million innbyggere, men har i dag omlag 2,4 millioner medregnet satelittbyene.
UNESCO har tatt med Brasilia på sin liste over verdensarven fra 1987.