Port Louis er hovedstaden på Mauritius. Den er en havneby ved Indiahavet, og er med 147.500 innbyggere landets største by. Den ble grunnlagt av franskmennene i 1735. Størsteparten av befolkningen er etterkommere av arbeidere som kom fra India i det 19. århundre.
Byen domineres av havnen, som er sentral i landets internasjonale handel. Blant de viktigste produkter som skipes ut er klær og tekstiler, men det eksporteres også landbruksprodukter, kjemikalier, plast og farmasøytiske produkter.
Turisme er en viktig næringsvei, og et område ned mot sjøen er utviklet som handle- og underholdningssentrum. Citadellet som ligger over byen er en viktig turistattraksjon.
Mauritius Institute, som studerer øyas flora og fauna, ligger i byen.